Praha 6 – Dejvice

Roztoky, 252 63

Nový koronavirus v otázkách a odpovědích: pro veterinární lékaře a chovatele

Nový koronavirus v otázkách a odpovědích: pro veterinární lékaře a chovatele

Jak můžu ochránit sám sebe a svůj personál na pracovišti?

  • Vyvarujte se kontaktu s nemocnými Informujte klienty, že pokud jsou sami nemocní a nepotřebují řešit u svého zvířete akutní stav, je vhodné návštěvu ordinace/kliniky odložit nebo se zvířetem poslat zdravý doprovod.
  • Mějte na paměti, že virus se mimo jiné přenáší z rukou při mnutí očí, dotekem okolí nosu a úst.
  • Jestliže jste onemocněli, zůstaňte
  • Dodržujte pravidla respirační hygieny – používejte jednorázové kapesníky, kýchejte a kašlete do nich, ústa a nos si zakrývejte paží, nikdy ne holou rukou. Kapesník poté vyhoďte a důkladně si umyjte ruce.
  • Myjte a desinfikujte si ruce; pravidelně desinfikujte kliky a madla v praxi
  • Ruce si myjte alespoň 20 vteřin, zvláště po návštěvě toalety a před jídlem
  • Mějte na pracovišti dostatek jednorázových ubrousků: ruce si otírejte do nich a vyhazujte je do separovaného odpadu
  • Nemocní lidé by měli nosit ústenku, aby minimalizovali riziko šíření kapénkové infekce, pokud už musí vycházet

Může COVID-19 infikovat společenská zvířata?

Dosud neexistuje žádný důkaz o tom, že by koronavirus infikoval společenská zvířata, ale je možné, že se postupem času tato informace změní.

Měl bych se vyvarovat kontaktu s domácími zvířaty v případě, že jsem sám pozitivní na COVID- 19?

Kontakt se zvířaty by se měl v tomto případě maximálně omezit, stejně jako kontakt s ostatními lidmi. Ačkoli neexistuje zatím žádný důkaz o tom, že by domácí zvíře mohlo onemocnět koronavirózou COVID-19, stále se doporučuje kontakt omezit, dokud se o viru nebude vědět více. Jestliže jste nemocní, přenechejte péči své zvíře někomu jinému. Nemazlete se se svým zvířetem, nenechávejte se olizovat a nepřipravujte svému zvířeti potravu. Pokud nemůžete péči o své zvíře přenechat někomu jinému, ačkoli jste sami nemocní, myjte a desinfikujte si ruce před i po každém kontaktu se zvířetem a noste ústenku.

Jestliže moje zvíře přišlo do kontaktu s někým, kdo má infekci COVID-19, může infekci přenést na další lidi?

Zatím stále není známé, zda se může zvíře nakazit COVID-19 a ani zdali může virus přenášet a šířit. Není také zatím jasné, zda zvíře může klinicky onemocnět. Kromě toho neexistuje jediný důkaz, že společenské zvíře může být zdrojem infekce pro lidi.

Co mám dělat, když moje zvíře onemocnělo poté, co přišlo do kontaktu s člověkem, u něhož byla prokázána infekce COVID-19.

Doposud se neví, zda může být zvíře infikováno lidskými koronaviry, jakými je SARS-Cov-2 nebo COVID-19. Když vaše zvíře nevysvětlitelně onemocní poté, co přišlo do kontaktu s člověkem infikovaným COVID-19, obraťte se na místní hygienickou stanici a krajskou veterinární správu o radu, jak dále postupovat. Pokud vám tyto orgány doporučí návštěvu veterinárního lékaře,

 

zavolejte předem do této praxe a informujte personál, že přijedete s nemocným zvířetem, v jehož anamnéze je kontakt s člověkem infikovaným COVID-19. Umožníte tak se personálu na vaši návštěvu připravit a vyhradit vám izolovanou vyšetřovnu. Nenavštěvujte svého veterináře, aniž byste předem situaci konzultovali se státními orgány a nebyli jimi k návštěvě veterináře instruováni.

Jaké obavy existují v případech zvířat, které přišla do kontaktu s lidmi infikovanými COVID-19?

Zatímco se předpokládá, že původní zdroj COVID-19 pochází od zvířat, současný virus se zatím přenáší pouze mezi lidmi. Z člověka na člověka se infekce šíří kapénkově při kašli či kýchání. Míra snadnosti přenosu zatím není jasná. Jak již bylo řečeno, doposud neexistují důkazy o tom, že by COVID-19 mohli onemocnět psi, kočky či jiná společenská zvířata.

Co by se mělo dělat se společenskými zvířaty tam, kde se COVID-19 mezi lidmi šíří?

Ačkoli důkazy o klinickém onemocnění ani o přenosu infekce COVID-19 společenskými zvířaty zatím nemáme, měli by se lidé v oblastech, kde byla diagnostikována infekce COVID-19, vyvarovat kontaktu s neznámými zvířaty a pokud ke kontaktu dochází, doporučuje se vždy před i poté umýt ruce. Nemocný člověk by se měl kontaktu s domácími zvířaty vyvarovat zcela, a pokud to není možné, měl by si před i po kontaktu se zvířetem umýt ruce a nosit ústenku.

Měli by začít veterinární lékaři vakcinovat psy proti psí koronaviróze, aby zvířata uchránili proti COVID-19?

Na některých trzích je k dispozici vakcína proti střevní koronaviróze u psů, ale tato není registrovaná na ochranu proti respirační koronavirové infekci. Veterinární lékaři by neměli proti tomuto onemocnění psy vakcinovat s předpokladem, že vakcína prostřednictvím křížové imunity ochrání psy před případnou infekcí COVID-19. Neexistuje žádný důkaz, že tato vakcína chrání proti respiračnímu koronavirovému onemocnění, protože střevní a respirační formy koronavirů se velmi liší. Na trhu není k dispozici žádná vakcína, která by chránila psy proti respirační infekci koronavirem.

Jaký je názor organizace WSAVA na zprávu, že v Hongkongu byl pes „infikován“ COVID-19?

Zpráva z Hongkongu z 28. února 2020 říká, že pes, jehož majitel měl prokázanou infekci COVID-19, byl testován jako slabě pozitivní na COVID-19, tedy stejný typ infekce jako jeho majitel. Státní veterinární správa v Hongkongu udává, že pes nevykazuje žádné příznaky onemocnění a byl umístěn do karantény, budou mu odebrány další vzorky a bude se zkoumat, zda byl pes opravdu infikován nebo zda šlo jen o kontaminaci prostředí.

Státní veterinární správa Hongkongu zatím potvrzuje, že důkaz o přenosu viru COVID-19 z člověka na psa, popřípadě, že pes může být zdrojem infekce pro lidi, neexistuje.

(Zdroj: WSAVA Secretariat Office: WSAVA Scientific and One Health Committees, ADVISORY DOCUMENT: UPDATED AS OF FEBRUARY 29, 2020)

Přeložil a zkrátil: Martin Grym

Videa z receptáře

Kočičí koutek

Psí koutek

Ostatní zvířata

Nejnovější příspěvky