Praha 6 – Dejvice

Roztoky, 252 63

Služby, které nabízíme

Zajišťujeme denní hospitalizaci pacientů, poradenství a konzultace ve výživě zvířat jak v oblasti průmyslově vyráběného krmiva, tak v případě doma připravované stravy (vařená strava, BARF), poradenství v případě nutnosti využití klinických diet. Rádi Vám pomůžeme s jakýmkoli problémem, který se týká zdraví Vašich mazlíčků.

Specializace

Na našem pracovišti se věnujeme převážně interní medicíně psů a koček avšak rádi ošetříme i ty nejmenší. Dorazit k nám tedy mohou:

Pro ošetření plazů a ptáků Vám rádi doporučíme specializované pracoviště.

Přístrojová vybavení a vyšetření

 • Laser pro ošetření ran
 • Lineární dávkovač pro infusní terapii
 • Přístroj pro inhalační anestezii včetně monitoru životních funkcí
 • Ultrazvuk pro odstranění zubního kamene
 • Vybavení pro specializované zákroky ve stomatologii
 • Elektrokardiografie
 • Oftalmoskopie
 • Otoskopie
 • Refraktometrie
 • Rentgenologie (přímá digitalizace)
 • Tonometrie
 • Ultrasonografie (včetně dopplerovské)

Preventivní péče

 • Vakcinace a odčervení
 • Klinické vyšetření
 • Ošetření vnějšími antiparazitiky
 • Označení zvířete mikročipem a vystavení europasu
 • Vyšetření zvířete před cestou do zahraničí
 • Vyšetření zvířete před výstavou či závody
 • Vyšetření zvířete, které poranilo člověka
 • Předoperační vyšetření krve
 • Vstupní prohlídky štěňat a koťat
 • Preventivní vyšetření geriatrických (starších) pacientů
 • Sonografické vyšetření březosti
 • Ošetření uší, drápů, análních žlázek
 • Odstranění zubního kamene ultrazvukem

Vyšetření a zákroky

 • Dermatologie
 • Endokrinologie
 • Gastroenterologie
 • Gynekologie
 • Chirurgie měkkých tkání
 • Kardiologie
 • Oftalmologie
 • Stomatologie
 • Urologie

 

V oblasti neurologie, ortopedie a chirurgie tvrdých tkání spolupracujeme se specializovaným pracovištěm.

Laboratorní vyšetření

 • Biochemické a hematologické vyšetření krve
 • Odběry krve na stanovení protilátek proti vzteklině
 • Diagnostika dalších infekčních onemocnění
 • Alergenodiagnostika
 • Mikroskopické vyšetření odebraných vzorků
 • Cytologické a histologické vyšetření tkáňových vzorků
 • Vyšetření trusu
 • Vyšetření moči

Preventivní vyšetření starších psů a koček

Stejně jako je tomu u nás, lidí, se i u našich zvířecích miláčků s přibývajícím věkem zvyšuje pravděpodobnost onemocnění některou z vážných chorob. Mnoho z nich je možné odhalit včasným preventivním vyšetřením. Čím dříve jsou tato onemocnění diagnostikována, tím úspěšněji s nimi můžeme bojovat. Nabízíme Vám provedení komplexního geriatrického vyšetření se slevou.

Preventivní vyšetření stárnoucích psů a koček – geriatrická konzultace

Nejen lidé, ale i domácí mazlíčci se dožívají stále vyššího věku. Je to dáno nejen zvyšující se úrovní veterinární medicíny, ale i stále důslednější péčí samotného majitele o zdraví jeho zvířete. Stejně jako v humánní sféře je možné i v té veterinární včasnou prevencí mnoha chorobám předcházet. Podobně jako staří lidé mohou i staří psi trpět různými neduhy. Výjimkou nejsou ani pacienti trpící několika nemocemi současně. V takových případech nebývá snadné provést komplexní nastavení terapie všech koexistujících chorob tak, aby pacient z léčby co nejvíce profitoval a pociťoval co nejméně vedlejších účinků. Proto je důležité dbát na prevenci. Čím dříve je nemoc odhalena, tím lépe a úspěšněji je možné ji léčit. Také zvířecí dědečkové a babičky mohou vést kvalitní život i v pokročilém věku.

Zdraví zvířete ovlivňuje mnoho různých faktorů, s nimiž by měl být majitel seznámen. Bude-li si vědom jejich důležitosti v životě jeho zvířete, může sám podstatně ovlivnit zdravotní stav a tím i věk dožití svého miláčka. Našim klientům nabízíme zvýhodněnou konzultaci, kde probereme tyto ukazatele, ve spojení s důkladným klinickým vyšetřením. Kromě toho geriatrické preventivní vyšetření zahrnuje také krevní testy, které pomohou odhalit mnoho nemocí před tím, než se tyto projeví klinicky přímo na zvířeti. Vhodný interval mezi jednotlivými geriatrickými konzultacemi je 1 rok.

Zdravotní problematika a léčba ježků

Se zvyšujícími nároky dnešní doby přibývá stále těch zvířecích druhů, které není třeba venčit, a nevyžadují tolik našeho času. Patří mezi ně i ježci, konkrétně z Afriky pocházející ježek bělobřichý. Jak jsou tato zvířátka oblíbena mezi chovateli, tak asi stejně bývají neoblíbena mezi veterinárními lékaři. Jeden můj kolega se mi přiznal, že když mu sestřička oznámí ježka v čekárně, odchází nenápadně do laboratoře. Faktem je, že diagnostika nemocí ježků a jejich úspěšná léčba vyžaduje mnoho vědomostí o jejich organismu a také zkušenosti. V naší ordinaci máme kolegyni, která se chorobám ježků dlouhodobě věnuje – Dr. Šárku Tichou. Má-li tedy Váš ježeček zdravotní problém, neváhejte se na nás obrátit.