Praha 6 – Dejvice

Roztoky, 252 63

Ceník veterinární ordinace MVDr. Riedlové

Veterinární péče je u nás zařazena do základní sazby DPH. Níže uvedené orientační ceny již DPH ve výši 21% zahrnují.

Klinické vyšetření 550 Kč
Provozní náklady 190 - 210 Kč
Pohotovostní příplatek - víkend 600 Kč
Vakcinace 350 - 750 Kč
Odčervení od 60 Kč
Stříhání drápků 100 Kč
Ošetření análních žlázek 100 Kč
Koprologické vyšetření 330 Kč
Vyšetření moči 320 Kč
Čipování 780 Kč
Vystavení cestovního pasu 300 Kč
A - test před cestou 350 Kč
Předoperační vyšetření krve 1460 Kč
Kardiologické vyšetření 1800 - 2500 Kč
RTG snímek 450 - 940 Kč
RTG další projekce (3 a více..) 420 Kč
Sonografické vyšetření 750 - 1200 Kč
Kastrace hlodavec 2500 - 3000 Kč
Kastrace kocour 2000 Kč
Kastrace kočka 3300 - 3800 Kč
Kastrace pes (dle váhy…) 7000 - 9000 Kč
Kastrace feny (dle váhy…) 8000 - 11 000 Kč
Operace pyometry s hospital. 9000 - 12 000 Kč
Ošetření zubního kamene (OZK) 4000 - 5000 Kč
OZK + extrakce zubů 7000 - 10 000 Kč

Všechna veterinární pracoviště v České republice poskytují veterinární služby za smluvní ceny, není tedy stanoven žádný jednotný ceník. Ceny se mohou lišit velmi významně zejména z důvodu rozdílné výše nákladů, vybavení, počtu lékařů, otevírací doby a umístění jednotlivých pracovišť.

V ceně veterinárního ošetření je zahrnut vlastní úkon, provozní materiál – tedy například práce ošetřujícícho personálu, energie, odpady, voda a léčiva.

Ceny běžnějších typů ošetření, např. vakcinace, lze předem stanovit snadno. U ostatních ošetření a zejména chirurgických zákroků lze cenu určit přibližně, neboť je mnoho faktorů (časová náročnost, množství použitých léčiv apod.), které ovlivní výslednou cenu celé operace nebo ošetření. Předpokládonou cenu operace předem vždy sdělujeme. V případě, že nastane během ošetření okolnost, která by mohla mít na předpokládanou cenu zákroku vliv, vždy tuto skutečnost konzultujeme s majitelem zvířete telefonicky. při přebírání pacienta do domácí péče majitel obdrží kompletní zprávu s rozpisem jednotlivých účtovaných položek.

Vzhledem k šíři u nás prováděných typů ošetření a zákroků, není možné zde uvést všechny ceny jednotlivých vyšetření a úkonů. V případě zde neuvedených zákroků Vás budeme o předpokládané ceně rádi informovat osobně nebo telefonicky.