Praha 6 – Dejvice

Roztoky, 252 63

COVID-19 a domácí zvířata

Veterinární péče je jeden z oborů, které musí být zajištěny i v době vyhlášeného nouzového stavu během pandemie nového typu koronaviru. Veterinární lékař totiž hraje důležitou roli v oblasti zoonóz – tedy chorob přenosných ze zvířat na člověka. Zdrojem patogenů ovšem může být pro své zvíře i jeho majitel. Proto se chovatelé, kteří v těchto dnech veterinární ordinaci navštěvují, ptají téměř vždy na jednu otázku – je tento virus přenosný na moje zvíře?

Proč je tato otázka tak častá?

Otázky týkající se možné infekce psů vycházejí z případu slabě pozitivního nálezu u psa v Hongkongu. Genetická informace viru se sice našla ve výtěrech sliznic nosu a dutiny ústní, není ale jasné, zda se jednalo o intaktní virus schopný infekce, nebo jen fragmenty této genetické informace. V každém případě zvíře nevykazuje klinické příznaky nemoci a zůstává v karanténě. Žádný jiný případ se dosud nevyskytnul. V současné době se tedy předpokládá, že člověk zvířeti zdrojem tohoto viru být nemůže. Nicméně protože mnoho jiných infekcí může být přeneseno ze člověka na zvíře a obráceně, stále platí doporučení dodržovat zásady správné hygieny, tedy zejména pečlivé mytí rukou před a po úzkém kontaktu se zvířetem.

Co dělat, jsem-li pozitivní?

Pokud byla u majitele prokázána přítomnost viru SARS – CoV – 2, bude izolován v domácí karanténě. Pravidla soužití infikovaného člověka s ostatními členy domácnosti jsou všeobecně známá. Co se týká péče o zvíře v takto postižené domácnosti, je třeba dodržovat určitá pravidla. Stejná opatrnost, která by měla být samozřejmostí při kontaktu s lidmi obývajícími tentýž prostor, se doporučuje i v interakci se zvířaty. Péči o ně by měl převzít jiný člen domácnosti. Pokud se jedná o asistenčního psa nebo se o své zvíře musíte postarat sami, noste roušku, nemazlete se s ním a neobjímejte ho. Nedávejte mu zbytky svého jídla, před a po kontaktu se zvířetem si umyjte a ideálně desinfikujte ruce. Nesdílejte s ním stejné nádobí. Ujistěte se, že máte dostatek krmiva a případně léků nejméně na dva týdny.

Můj pes onemocněl, co když je infikován novým koronavirem?

Pokud Vaše zvíře onemocní po té, kdy bylo v kontaktu s člověkem, u něhož byla nákaza SARS – CoV – 2 prokázána, obraťte se na místní hygienickou stanici nebo krajskou veterinární správu, kde by Vám měli poradit, jak dále postupovat. Bude-li Vám doporučena návštěva veterinárního lékaře, informujte předem telefonicky personál veterinárního pracoviště o Vašem příjezdu a o tom, že zvíře bylo v kontaktu s infikovaným člověkem. Umožníte tak lékařům a sestrám se na vaši návštěvu připravit. V každém případě je ale důležité zachovat klid, neboť s největší pravděpodobností bude u Vašeho psa nebo kočky diagnostikováno jiné onemocnění než infekce novým typem koronaviru.

Při čtení jakýchkoli informací o současné pandemii COVID-19  je třeba si vždy uvědomit, že vychází ze současných znalostí, které o tomto viru a jeho chování máme. Vše, co víme, se může během chvíle změnit. Vědci, zabývající se problematikou virů, v současné době intenzivně virus  SARS – CoV – 2 zkoumají, a lze předpokládat, že se o něm v blízké budoucnosti dozvíme mnoho nového.

Videa z receptáře

Kočičí koutek

Psí koutek

Ostatní zvířata

Nejnovější příspěvky