Praha 6 – Dejvice

Roztoky, 252 63

Pes a konopí – pomůže mu nebo ublíží?

 

6.2.2016

V posledních letech je diskuze o používání konopí setého v mnoha sférách lidského života velmi intenzivní. Jako každá látka, která umí pomoci při léčbě závažných onemocnění, ale také může poškodit lidské zdraví při jejím nadužívání z jiných důvodů, má své zastánce a skalní odpůrce. Tento článek se nebude zabývat právními hledisky při vlastnictví a zacházení s marihuanou. Soustředím se výhradně na možnosti jejího využití ve veterinární medicíně a důsledky jejího zneužití nebo náhodného pozření psím společníkem.

Jak se pes může k marihuaně vůbec dostat?

Majitelé, kteří mají sami dobré zkušenosti s jejím podáváním, se často ptají, zda ji mohou použít i při léčbě svého miláčka. To je ta lepší varianta, neboť pak můžeme důkladně zvážit, zda je toto opravdu ta nejvhodnější léčba v konkrétním případě. Pokud se majitel odhodlá k podání marihuany bez porady, může dojít k tomu, k čemu dochází při náhodném požití nebo podání nezodpovědným a škodolibým člověkem – k předávkování se všemi negativními účinky až k úmrtí. Dávka konopí, která psovi neublíží, je totiž velmi individuální a závisí na jeho hmotnosti. Inhalace marihuanového kouře působí na psa úplně stejně jako na člověka. Je to tedy další cesta, kterou se cannabinoidy dostanou do organismu zvířete. Hloubka účinku je v tomto případě závislá na koncentraci kouře a době expozice.

Na internetu lze najít celou řadu videí, na nichž se lidé dobře baví nad psem, kterému předtím podali marihuanu. Toto je odporná a nebezpečná zábava, neboť tím ohrožují zdraví a život svého psa a samozřejmě také své zdraví. Nelze totiž říci, jak se bude chovat pes pod vlivem psychotropních látek.

Když je to náhoda

Pokud pes pozře větší množství konopného materiálu, jsou následky podobné jako u člověka, stejně jako doba nástupu účinku – 30 až 60 minut po zahájení pasáže trávicím traktem. Inhalace marihuanového kouře účinkuje mnohem dříve. U psa se klinicky projevuje nejčastěji letargie, dýchací obtíže, ztráta rovnováhy a inkontinence. Ze zdravotních následků je to pak zejména pokles krevního tlaku a poruchy srdečního rytmu. Většina psů bude celkově zklidněná a uvolněná, ale asi u čtvrtiny z nich bude efekt přesně opačný – excitace a neklid. Po podání vysoké dávky může následovat také zvracení, třes, křeče a dezorientace. Pro malého, staršího nebo nemocného psa může být smrtelná dávka, která by pro velkého psa neznamenala žádné ohrožení. Byly zaznamenány i případy úmrtí psů po pozření konopného másla. Smrtelná dávka pro psa je asi 3g/kg tělesné hmotnosti.

Pokud tedy máte doma výrobky z konopí nebo i surové či nasušené rostliny, buďte opatrní. Marihuana je sice chuťově poměrně nevábná, ale v kombinaci třeba se všežravým labradorem k náhodnému pozření dojít určitě může. A není to jen pes, který je v nebezpečí, také je třeba zabránit náhodnému pozření konopí dětmi.

Dojde-li k této situaci, je třeba okamžitě odvézt psa na vyšetření a případnou léčbu, která probíhá zejména prostřednictvím intenzivní infuzní terapie. Prognóza je poměrně dobrá, je-li terapie zahájena včas.

Využití marihuany k léčebným účelům

Jsou popsány případy, kdy majitel trpící těžkou chorobou, provázenou silnými bolestmi, užívající léčebné konopné preparáty, je podával také svému psu, který se dostal do stejné situace. Zdá se, neboť samozřejmě nejsou k dispozici žádné relevantní klinické studie, že marihuana může mít pozitivní účinky při léčení některých vážných onemocnění.

Obecně lze říci, že benefit z užívání konopí mohou mít psi trpící nechutenstvím, silnými bolestmi při nádorových onemocněních nebo také v případě chronických chorob pohybového aparátu. Nejlepší účinek má ve veterinární medicíně zřejmě konopný olej a konopná tinktura.  Podávání konopných semínek je také cesta při mírnějších obtížích.

Další možností je lokální léčba. Konopná mast, kterou lze dnes již koupit v některých specializovaných obchodech, má velmi dobré účinky při léčbě různých kožních chorob. Lze ji vyzkoušet i při ošetření různých ran nebo kožních lézí různého původu.

Na závěr

Ať už jste příznivci nebo odpůrci lehkých drog, mezi něž marihuana patří, určitě jste se již doslechli o nějakém příběhu s dobrým koncem, v němž marihuana sehrála klíčovou roli. Vždyť u těch těžce nemocných pacientů, u nichž se většinou uplatní, už byly vyzkoušeny ostatní preparáty tradiční medicíny. Ty buď neúčinkovaly, nebo jejich vedlejší účinky byly tak závažné, že poškozovaly zdraví mnohem víc, než konopí. Proto tuto zajímavou rostlinu nezatracujte, nevíte, kdy pomůže Vám nebo Vašemu psu.

 

Videa z receptáře

Kočičí koutek

Psí koutek

Ostatní zvířata

Nejnovější příspěvky