15.11.2004

Selhání ledvin je jednou z velmi častých příčin smrti u koček, a ani u psů není příčinou početně zanedbatelnou. Proto je třeba věnovat pozornost nastupujícím příznakům a včas zahájit možnou terapii.

Příčin selhání ledvin je mnoho – např. infekce, otravy, usazování imunokomplexů v ledvinných tubulech, vrozené poruchy vývoje ledvin aj., ale především zhoršování jejich funkce ve stáří. Toto onemocnění může vzniknout náhle, pak mluvíme o akutním selhání ledvin, anebo se příznaky projevují postupně a ke zhoršování dochází velmi pomalu většinou v řádu měsíců, pak se jedná o chronické selhání ledvin. Při akutním průběhu je zvíře náhle apatické, přestává přijímat potravu, množství moče se zmenšuje. V některých případech začne naopak hodně pít a množství moče se zvyšuje. Chronický průběh se vyznačuje pomalým hubnutím, postupným snižováním příjmu potravy, zhoršuje se kvalita srsti, kočka o sebe přestává dbát, je spavější, ubývá tělesné aktivity. Mohou se objevovat také průjmy a občasné zvracení.

Při selhání ledvin dochází k otravě organismu vlastními zplodinami, které se za normálních okolností vylučují močí z těla. Proto je i diagnostika tohoto onemocnění založena na stanovení těchto škodlivin v krvi, kde se jejich hladina výrazně zvyšuje. Na jejich množství také záleží prognóza, pokud je jich v krvi mnoho, nemusí k obnovení funkce ledvin dojít.

Léčba spočívá v rychlé pomoci ledvinám, kterou je několikadenní infuzní terapie, po níž se zhodnotí klinický stav zvířete a parametry v krvi. Pokud došlo ke zlepšení, pokračuje majitel v podávání přísné ledvinné diety v podobě speciálního suchého nebo konzervovaného krmiva. Tuto dietu nasadí veterinární lékař a většinou je třeba ji podávat po zbytek života zvířete. Pokud je příčinou selhání některá z léčitelných infekcí, je třeba v rámci infuzní terapie zahájit také léčbu antibiotiky. Majitel si musí uvědomit, že jedině dlouhodobě důsledně dodržovaná ledvinná dieta může zabránit opětovnému zhoršení funkce ledvin.