Praha 6 – Dejvice

Roztoky, 252 63

Zácpa u kočky

 

25.1.2019

Kočky jsou zvířata, která málo pijí. Subjektivní pozorování, které budeme provádět, máme-li doma kočku i psa, dopadne vždy ve prospěch psa. Zdánlivě bude příjem tekutin u kočky vždy výrazně nižší. Pro objektivizaci je nutné provést měření a přepočet na kilogramy živé váhy. Fyziologicky by měla kočka přijmout přibližně 40 až 50 ml vody na kilogram a den, samozřejmě bude záležet na tom, zda je krmena výhradně suchou stravou, či nikoliv. Výrazné výchylky na obě strany mohou znamenat zdravotní problém. Velmi často dojdeme k tomu, že skutečné množství vody vypité z misky je mnohem nižší. Jeden ze zdravotních důsledků nízkého příjmu tekutin může být u koček zácpa. A protože to není jen drobná nepříjemnost, ale může se z ní vyvinout vážný problém, řekneme si o ní víc.

Proč ji brát vážně a co zácpu způsobuje…

Zácpa není příjemná zkušenost pro nikoho, člověka ani kočku. To ale není jediný důvod, proč se jí obávat. Opakující se epizody tohoto problému mohou způsobit nevratné změny v tlustém střevě. Koncová část trávicího traktu postiženého zvířete se rozšíří a ztratí schopnost vypuzovat stolici. Hlavní funkce tlustého střeva totiž spočívá v odvodnění procházející stolice a její formování do konečné tužší podoby. Zůstává-li stolice v těchto místech déle než je fyziologické, dojde k jejímu vysušení do té míry, že střevo není schopné ji vypudit z těla. Jistě si lze představit důsledky pro takto postiženou kočku. Pomoc musí být okamžitá. Příčinou zácpy může být dehydratace, bolestivé kálení, stres v domácnosti, nevhodný nebo pravidelně nečištěný kočkolit a také různé choroby nebo léky.

Jaké jsou příznaky zácpy?

Kočka se zdržuje v boxu s kočkolitem déle než obvykle, je možné slyšet bolestivé mňoukání a naříkání. Dochází ke ztrátě chuti k jídlu a sníženému příjmu vody. Někdy se může objevit zvracení. Je velice důležité odlišit obturaci močových cest od zácpy. Oba stavy se na první pohled projevují stejně – kočka se zdržuje v boxu s kočkolitem. Chodí přihrbená a vokalizuje. V obou případech je nezbytná brzká veterinární intervence, z hlediska diagnostiky a léčby jsou ovšem obě onemocnění naprosto rozdílná.

Diagnostika a nápravná opatření

Má-li veterinární lékař podezření na zácpu, provede nejprve důkladné klinické vyšetření se zvláštním přihlédnutím k dutině břišní. Pohmatem lze většinou střevo naplněné obstipátem  snadno palpovat, nejedná-li se o kočku s výraznou nadváhou. Pro zjištění vážnosti stavu a pro snazší rozhodování o dalším terapeutickém postupu je často přistoupeno k rentgenologickému vyšetření. Pevná stolice je i na nativním snímku dobře viditelná. Toto vyšetření odhalí, jak velká část tlustého střeva je postižená a zda je naděje na konzervativní řešení. Pokud ano, je ve většině případů přistoupeno k podání klysmatu a následnému manuálnímu vybavení stolice. Tento postup není pro postižené zvíře nic příjemného a v některých případech je nutné aplikovat sedativa, aby ho bylo možné provést. Podaří-li se úspěšně uvízlou stolici ze střeva odstranit, je nutné zahájit taková opatření, aby se problém pokud možno neopakoval. Je-li postižená kočka dehydratovaná, je vhodné podle uvážení lékaře při vlastním ošetření přistoupit k intravenóznímu podání tekutin. Další body se týkají následné péče. Nejprve je nutné zjistit, zda kočka netrpí některým z možných problémů zmíněných výše. Pokud se některý z faktorů způsobujících zácpu v anamnéze objeví, je důležité ho, pokud to lze, po domluvě s majitelem eliminovat. Pomoci může také změna stylu krmení – snažíme se nalézt stravu bohatou na vlákninu. Dlouhodobě pak podáváme přírodní laxativa. Můžeme využít i tzv. prokinetika, což jsou léky napomáhající střevní peristaltice. V každém případě nelze ani po uvolnění trávicího traktu považovat celý problém za vyřešený, neboť se po dalších recidivách může dostavit komplikace v podobě megakolonu – nevratného rozšíření části tlustého střeva. V případě, že je ale stav natolik vážný, že jej nelze vyřešit konzervativně, je (naštěstí vzácně) nutné přistoupit k řešení chirurgickému.

Prevence

Preventivních opatření je hned několik. V první řadě je to snaha o co nejvyšší příjem tekutin. Pomůže výměna suchého krmiva za vlhké – tedy konzervy nebo kapsičky. Kočky často velmi dobře tolerují naředění této stravy trochou vlažné vody. Dále je třeba dbát na čistotu kočkolitu a máte-li v domácnosti více koček, musí mít všechny k dispozici dostatek záchodů. Každá kočka také preferuje jiný typ kočkolitu, ideální je vysledovat, který jí vyhovuje a ten pak kupovat. Střevní peristaltice také velmi výrazně napomáhá pohyb, proto je třeba kočku udržet aktivní – třeba formou hry. Pohyb je ostatně celkově prospěšný i nám, že? Hrajte si se svou kočkou tak často, jak bude chtít, a budete zdravější oba.

 

Videa z receptáře

Kočičí koutek

Psí koutek

Ostatní zvířata

Nejnovější příspěvky

Upozornění

Prosíme všechny naše i nově příchozí klienty, aby se před návštěvou ordinace telefonicky objednali na tel. čísle : Praha – 606516523, Roztoky – 739443837. Zároveň Vás prosíme, abyste na smluvený termín chodili s předstihem. Dostavíte-li se pozdě, nemůžeme z provozních důvodů vždy dodržet smluvený čas návštěvy. V takovém případě prosím vyčkejte, budeme se Vám věnovat, jakmile to bude možné nebo Vás můžeme přeobjednat na jiný termín. Nemůžete-li se dostavit na smluvený termín, dejte nám prosím co nejdříve vědět, abychom se případně mohli věnovat jiným pacientům. Při příchodu do čekárny v pražské pobočce, se prosím zadejte do vyvolávacího systému a vyčkejte příchodu našich sestřiček. Nově příchozí majitelé se zvířátky dostanou k vyplnění vstupní dotazník. S sebou prosím vždy přineste očkovací průkaz zvířete nebo evropský pas a pokud již bylo zvíře s něčím léčeno na jiném pracovišti, přineste s sebou lékařskou zprávu, výsledky a ostatní dokumentaci.
 
Je nám líto, ale v současné době bohužel nejsme schopni pro Vás zajistit objednací termín prostřednictvím emailu. Prosím kontaktujte nás na výše uvedených telefonních číslech. Je to nejrychlejší cesta k nalezení data a času vyhovující oběma stranám pro konkrétní návštěvu. Na emaily se pokoušíme odpovídat co nejdříve, pokud je však personál ordinace zaneprázdněn ošetřováním pacientů či operacemi, odpovídá na emailové zprávy se zpožděním.
 
Děkujeme za pochopení.