Moje dvanáctiletá dvojčata začala stříhat metr. Ano, počítají dny zbývající do letních prázdnin. Naše děti nejsou samy, kdo se už nemůže dočkat blížícího se léta, ale všichni školou povinní se na něj těší myslím nejvíc. My, kdo se chystáme cestovat se zvířetem do zahraničí, míváme smíšené pocity. Na jednu stranu náš čeká volno, příroda, zábava a vše s dovolenou spojené, na straně druhé musíme před cestou zařídit vše potřebné nejen pro nás – lidské členy výpravy, ale také pro zvířecího spolucestujícího. V této oblasti, zejména na straně právních předpisů, dochází ke změnám v podstatě neustále a tak čím dále cestujeme, tím důležitější je pečlivé studium všech podmínek dovozu zvířat do cílové destinace. Toto téma se touto dobou opakuje pravidelně, před nadcházející sezónou cestování se však tyto informace budou určitě hodit.

Mikročip, Europas, očkování

Název tohoto odstavce shrnuje vše podstatné pro to, aby bylo možné se psem do zahraničí vycestovat. K jednotlivým bodům si zopakujeme to důležité. Aby bylo možné aplikovat psovi vakcínu proti vzteklině, která je pro tyto účely zásadní, musí být nezaměnitelně označen. V tomto případě se musí jednat o označení zvířete mikročipem, výjimku tvoří čitelné tetování provedené před datem 3.7.2011. V současné době je naprostá většina psů vybavena mikročipem. Aplikaci mikročipu provádí schválený veterinární lékař – https://www.svscr.cz/public/app/subjekty/svl_client.php. Aby případná kontrola psa na hranicích či v zahraničí proběhla bez problémů, je důležité dbát na to, zda aplikovaný mikročip podléhá ISO normě 11784 nebo 11785. Pokud tomu tak není, je majitel zvířete povinen mít s sebou čtecí zařízení, které číslo mikročipu jeho psa zobrazí. Další variantou je pak aplikace dalšího, ISO normě vyhovujícího mikročipu. Je-li pes správně označen, může mu být vystaven tzv. Europas. V tomto dokladu nesmí být škrtáno nebo prováděné přepisy, opisy ani žádné změny. Proto je třeba si na jeho vystavení vyhradit dostatek času. Očkování proti vzteklině nesmí mít datum aplikace před označením zvířete mikročipem. Z toho důvodu doporučuji nechat vystavit Europas nejpozději v den očkování. To platí zejména pro majitele, kteří vědí, že v budoucnu budou se svým psem cestovat. V případě, že bude zvíře očkováno proti vzteklině před vystavením Europasu, bude pak nutné provést aplikaci vakcíny znovu při jeho vydání a potvrdit to do nového dokladu bez ohledu na to, že je v minulosti podaná vakcína stále účinná.

Platnost vakcíny proti vzteklině

Důležité je také pamatovat na to, že aplikovaná vakcína nezaručuje okamžitou imunitu. Tvorba protilátek nějakou dobu trvá, obvykle asi dva týdny. Předpis stanoví, že pro účely cestování je vakcína platná po 21 dnech od aplikace. Na tento údaj je třeba myslet a nenechávat očkování psa na poslední chvíli před odjezdem. Stejně tak je důležité nechat zvíře včas přeočkovat. Včas znamená nejpozději 365. den po předchozí antirabické vakcíně, resp. u některých vakcín ve stejný den třetí rok po její aplikaci. V poslední době se v praxi stále častěji setkáváme s tím, že úřady některých států neuznávají tříletou platnost vakcín proti vzteklině. V naší ordinaci to bylo naposledy minulý týden u psa cestujícího do Izraele. Tamní úřady neuznaly, že pes má stále dostatečnou imunitu a bylo nutné ho přeočkovat přesto, že výrobce vakcíny zaručoval tříletou ochranu. Doporučuji tedy zvážit zejména u psů, jejichž majitelé počítají s cestou do neobvyklejších nebo exotických destinací, každoroční revakcinaci vztekliny.

Nové předpisy týkající se vztekliny

Do konce letošního roku bude platit, že očkování proti vzteklině je možné provést u každého psa, který splňuje podmínky pro její aplikaci. Tedy věk od 3 měsíců a odpovídající zdravotní stav. Od 1.1.2020 bude možné očkovat psa proti vzteklině pouze tehdy, bude-li mít zaveden mikročip a bude-li ho proto možné jednoznačně identifikovat. Psa neoznačeného mikročipem tedy nebude smět veterinární lékař naočkovat proti vzteklině. Vzhledem k tomu, že je očkování proti vzteklině v České republice povinné, bude se to týkat všech psů na našem území. Má-li majitel neoznačeného psa, kterého se chystá v letošním roce naočkovat a ví, že v následujících 365 dnech po očkování bude cestovat do zahraničí, doporučuji nechat psa označit mikročipem a vystavit Europas již při letošní vakcinaci. Jinak totiž bude nutné zvíře znovu naočkovat ve chvíli, kdy mu bude z důvodu cesty do zahraničí před vystavením Europasu aplikován mikročip, a to opět i přesto, že vakcinace proti vzteklině bude stále platná.

Kde zjišťovat informace o cestování se psem

Rozporuplnost informací, které se majitelé na různých místech k tomuto tématu dozvídají, je důvodem k zařazení tohoto odstavce. Nejprve je třeba říci, že praktický veterinární lékař nemá informace o požadavcích k dovozu zvířat do jednotlivých zemí. Ano, známe předpisy týkající se EU a blízkých států, ale určitě ne všech zemí. Váš praktický lékař Vám také neřekne, která očkování musíte mít do kterých zemí a v jakých intervalech. Trochu lépe je na tom Státní veterinární správa. Na stránce https://www.svscr.cz/cestovani-se-zviraty-v-zajmovem-chovu/ je možné zjistit většinu informací. Přesto ale vždy doporučuji, zejména jedná-li se o cestu do vzdálených zemí na jiném kontinentu, zjistit aktuální podmínky dovozu zvířat na webových stránkách příslušného úřadu konkrétní země. Majitelé se někdy spokojí s informacemi podanými na místním zastupitelství státu, do něhož se chystají cestovat. Dle mých zkušeností je ale tato cesta málokdy dostačující a určitě doporučuji se na takto získané informace nespoléhat. Obecně lze říci, že zahájit přípravy v oblasti právní a zdravotní připravenosti zvířete k transportu je vhodné asi 6 měsíců před odjezdem.