19.11.2018

Píši-li článek na konkrétní zdravotní téma, téměř vždy je v něm výčet plemen, která jsou popisovaným problémem postižena více než jiná. V dnešním obsáhlejším článku tomu bude obráceně, podíváme se na jednotlivá plemena a výčet nemocí, která se u nich vyskytují častěji než u ostatních. Není to tak, že by se zmíněné choroby vyskytovaly výhradně u těchto plemen, jen je u nich jejich rozvoj pravděpodobnější, než u ostatních čistokrevných jedinců. Bylo skutečně obtížné vybrat, komu se bude tento příspěvek věnovat. Vždyť plemen je tolik! Společně s redakcí jsme tedy vybrali ta plemena, která se dnes řadí k těm nejpočetnějším. Záměrně říkám dnes, neboť za měsíc může hollywoodská produkce vypustit nový film o štěňátku tibetského teriéra a bude všechno jinak. Berte proto prosím tento přehled jako subjektivní pohled autorky na tuto problematiku. Článek může být zajímavý nejen pro toho, kdo uvažuje o koupi štěněte některého ze zmíněných plemen, ale také pro toho, kdo je již jeho majitelem nebo je takový pes vlastněn někým známým či příbuzným. Faktem zůstává, že seznámení se s možným výskytem chorob u pořizovaného psího plemene by mělo být nedílnou součástí příprav na příchod nového psa do domácnosti. Součástí přehledu bude u každého plemene doporučení, které choroby by měly být z důvodu produkce co nejzdravějšího potomstva testovány u chovných jedinců. Zde se jedná o doporučení z pohledu veterinárního lékaře, poradce chovu může se znalostí aktuální situace u „svého“ plemene doporučit další testy. Na závěr zde nepominu ani praktickou stránku celého tématu, tedy kdy by měla být která preventivní a diagnostická vyšetření prováděna. Takže, jdeme na to.

Zlatý a labradorský retrívr

Tyto stálice na nebi oblíbených plemen mají zcela zaslouženě první místo na seznamu. Jsou pro ně typické choroby velkých plemen, zejména postižení pohybového aparátu. Řadíme sem především dysplazii loketního (DLK) a kyčelního (DKK) kloubu, případně luxaci kolenní čéšky. Dále je to hypotyreóza, tedy snížená funkce štítné žlázy. Z kožních problémů zmíním alergie – zejména potravní alergii, atopii a alergii na bleší kousnutí. Ze skupiny nádorových onemocnění se u retrívrů vyskytuje častěji lymfom, při němž je postižena lymfatická tkáň. Jakožto plemeno výrazně fixované na člověka může retrívr trpět při nevhodné výchově separační úzkostí. Chorobou, kterou je možné odhalit genetickým testováním, je progresivní retinální atrofie (PRA) – jedná se o postižení oční sítnice. Do kategorie očních chorob řadíme také kataraktu (postižení čočky) a entropium (vtočení očního víčka). U zlatého retrívra se může vyskytnout také onemocnění srdce, konkrétně dilatační kardiomyopatie. U obou plemen se můžeme setkat i s výskytem záchvatovitých stavů. Labradorský retrívr má navíc sklony k obezitě. Můžeme se u něj setkat častěji s paralýzou hrtanu, postižením nervů a svalů ovládajících část horních cest dýchacích. Labrador mívá zejména v létě a po koupeli kožní léze typu hot spot – hnisavá ložiska hlubokého zánětu kůže.

Doporučená vyšetření:  DKK, DLK, stanovení tyroxinu, PRA

Seznam chorob:

Zlatý retrívr

Hypotyreóza

DKK, DLK

Lymfom

Separační úzkost

Potravní alergie, atopie, alergie na bleší kousnutí

PRA

Dilatační kardiomyopatie

Záchvaty

Labradorský retrívr

Obezita

Paralýza hrtanu

Hypotyreóza

DLK, DKK

Luxace čéšky

Entropium

PRA, Katarakta

Hot spot

Jack Russel teriér

V současné době zažívá toto plemeno ohromný boom související zcela jistě s jeho přátelskou povahou a malými rozměry. Bohužel je to také teriér se všemi záludnostmi tohoto pojmu, což si mnoho začínajících majitelů neuvědomí a může docházet k nedorozuměním mezi nimi a jejich tvrdohlavým a silnou osobností oplývajícím malým psím kamarádem. Nemocnost těchto pejsků nebývá velká. Je třeba dávat pozor na výskyt kryptorchidů. Tato geneticky podmíněná vada by měla být pozitivním působením chovatelů z genetického základu plemene důsledně eliminována. Dále se může vyskytovat onemocnění srdce, a to kardiomyopatie. Setkáváme se také s hydrocefalem, poruchou srážlivosti krve v podobě Von Willebrandovy choroby. Z kožních obtíží mívají JRT záněty zvukovodu. K neurologickým patří spinocerebelární ataxie russel teriérů (SCA). Také se u nich může vyskytnout geneticky podmíněná hluchota, vázaná na bílou barvu. Ztrátou rovnováhy a zhoršenou koordinací pohybů se u JRT projevuje genetická porucha, tzv. Late onset ataxia (LOA).

Doporučená vyšetření:   Kryptorchismus, SCA, LOA

Seznam chorob:

Kryptorchismus

Von Willebrandova choroba

Hydrocefalus

Kardiomyopatie

Hluchota

Spinocereberální ataxie russel teriérů

Late onset ataxia

King Charles Španěl

Tento povahově úžasný pes má bohužel spektrum chorob pro něj typických poměrně široké. Samozřejmě není nikde řečeno, že každý pes tohoto plemene bude některou ze zmíněných nemocí postižen, ale určitě je lepší být připraven. Přesto, že se jedná o malé plemeno, vyskytuje se u něj dědičná dysplazie kyčelních kloubů. Díky plochému obličeji mívá obtíže typické pro brachycefalická plemena – ztížené dýchání, dušnost, problémy se strukturami dutiny ústní. Asi 30 % kavalírů trpí některou z očních chorob – záněty spojivky a rohovky, suchá keratokonjunktivitida, entropium, PRA a další. V ostatní psí populaci ne zcela běžnou chorobou je syringomyelie – neurologická porucha projevující se svědivostí uší, krku nebo zad.

Doporučená vyšetření:  Kardiovaskulární aparát, Luxace kolenní čéšky, Vyšetření očí

Seznam chorob:

Brachycefalický syndrom

DKK

Hluchota

Oční choroby

Epilepsie

Luxace kolenní čéšky

Syringomyelie

Jezevčík

Myslím, že každý čtenář uhodne, co je u jezevčíka na prvním místě. Ano, je to výhřez meziobratlové ploténky. Postihne během života asi čtvrtinu všech příslušníků tohoto plemene, nejčastěji ve věku 3 až 7 let. Opět, přesto že je to malý pes, asi u 8% populace se vyskytuje dysplazie kyčelního kloubu. Z očních chorob je třeba zmínit PRA a suchou keratokonjunktivitidu. Další je obezita, která se bohužel u těchto pejsků vyskytuje často. Nejhorší případ, který jsem viděla osobně v ordinaci, byla fena vážící 23 kg. Zemřela ve věku 5 let na selhání srdce, v té době měla cukrovku a mnoho dalších chorob. Kromě diabetu se u nich setkáváme i s další hormonální poruchou, a to s hyperadrenokorticismem.

Doporučená vyšetření:  PRA

Seznam chorob:

Výhřez meziobratlového disku

Luxace kolenní čéšky

DKK

PRA, suchá keratokonjunktivitis

Obezita

Hormonální poruchy – cukrovka, hyperadrenokorticismus

Německý ovčák

Ve všech veterinárních učebnicích je NO plemeno s největším výskytem chorob, o nichž je tento článek. Souvisí to dle názoru odborníků s příbuzenskou plemenitbou v raných fázích šlechtění tohoto služebního plemene. Během procesu, jenž měl za úkol produkovat exteriérově a pracovně ideální jedince, došlo k upevnění genů kódujících některé nemoci do genetického základu plemene, neboť se na dědičnost takových chorob v počátcích chovu nebral při křížení zřetel. Nejfrekventovanější chorobou je opět dysplazie – kyčelních a loketních kloubů. Z nemocí pohybového aparátu sem patří také panostitis – zánětlivé onemocnění dlouhých kostí a osteochondróza – poškození chrupavek kloubních ploch dlouhých kostí. Dále také syndrom cauda equina, při němž dochází ke kompresi míchy v místě přechodu bederní a křížové páteře, což má za následek ochrnutí zvířete na pánevní končetiny. Toto plemeno je náchylné k torzi žaludku, epilepsii, cukrovce. Také k alergickým onemocněním a k poruchám funkce slinivky břišní – cukrovce a exokrinní insuficienci pankreatu. U NO se může vyskytnout také hypotyreóza a z kožních chorob přímo k tomuto plemeni přiřazená nosologická jednotka nazvaná Hluboká pyodermie německých ovčáků (zánět kůže). Bohužel se plemeno řadí k těm, u nichž je poměrně velký výskyt nádorových onemocnění – především osteosarkomů, lymfomů, melanomů a u nekastrovaných fen ve vyšším věku také mléčné žlázy. Jako poslední zmíním skupinu autoimunitních onemocnění (stav, kdy si tělo vytváří protilátky k vlastním buňkám).

Doporučená vyšetření:  DKK, DLK

Seznam chorob:

DKK, DLK

Torze žaludku

Epilepsie

Cukrovka

Katarakta

PRA

Syndrom cauda equina

Panostitis

Alergická onemocnění

Choroby slinivky břišní

Hypotyreóza

Autoimunitní onemocnění

Nádory

Hluboká pyodermie NO

Osteochondróza

Kryptorchismus

Čivava

Podle mých zkušeností se lidé dělí na dvě skupiny – ty, kteří čivavy milují a ty, kteří je nemohou vystát. Každopádně bývá čivava pes jednoho majitele, toho bezmezně miluje a všude následuje. To bohužel vzhledem k její velikosti často zapříčiní úraz, neboť je to pejsek opravdu malý. Mívají problémy s umístěním zubů v malé dutině ústní, zubní kámen a zánět dásní. Vyskytují se u nich degenerativní choroby kloubů a překvapivě také dysplazie kyčelního kloubu. U čivav je třeba dávat pozor na pokles hladiny krevního cukru, velmi rychle u nich dojde k hypoglykemii, která pokud není včas řešena, může být nebezpečná. Jakmile majitel pozoruje malátnost, třes, apatii, je třeba zvířeti ihned doplnit pomocí sladké potravy sacharidy. Díky mělké očnici jsou oční bulvy náchylné k různým chorobám a úrazům. Důležitou chorobou je hydrocefalus, kdy dochází k hromadění tekutiny v lebeční dutině. U štěňat nacházíme fontanely, neboli nedostatečné spojení lebečních kostí. V takovém případě je pejsek náchylný ke zranění hlavy. U čivav se také setkáváme s onemocněním srdce. Častěji také v ordinacích vídáme čivavy s tzv. kolapsem trachey, tedy stav, kdy je průměr průdušnice zmenšen a zvířeti se dostává do plic dlouhodobě méně kyslíku. Na posledním místě je to luxace kolenní čéšky.

Doporučená vyšetření: PRA

Seznam chorob:

Kardiovaskulární onemocnění

Luxace kolenní čéšky

Hypoglykemie

Degenerativní onemocnění kloubů

Hydrocefalus

Kolaps trachey

Choroby zubů

Perzistující fontanela

PRA

Yorkšírský teriér

Z malých plemen je bezesporu nejoblíbenější. Výčtem chorob vyskytujících se u něj častěji téměř kopíruje čivavu. Navíc u YT musím zmínit chorobu zvanou Legg-Calve-Perthes. Je pojmenovaná podle svých objevitelů a je způsobena odumřením hlavice kyčelní kosti. Jedná se tedy o postižení kyčelního kloubu. Jako novinka se u YT objevuje také tzv. portosystemický zkrat. V tomto případě část krve v krevním oběhu neprochází přes játra a tak z ní nejsou odstraňovány endogenní toxiny. Pacienti pak mají neurologické příznaky.

Doporučená vyšetření:  Luxace kolenní čéšky

Seznam chorob:

Hypoglykemie

Legg-Calve-Perthes

Portosystemický zkrat

Luxace kolenní čéšky

Kolaps průdušnice

Onemocnění zubů a dásní

Border kolie

Je to krásný a úžasný pes středního plemene a právě to možná mýlí některé majitele, kteří si pořídí borderku jako společenského psa, „gaučáka“. Pro takové zvíře není nic horšího a výsledkem jsou pak poruchy chování, jako je kompulzivní a destrukční chování, štěkání nebo agrese. Border kolie může být bez obtíží chovaná v bytě, jako původně pracovní plemeno potřebuje ale spoustu pohybu a podnětů. Dále se u nich setkáváme s idiopatickou epilepsií, která se projevuje v raném věku. Vyskytuje se u nich také vrozené onemocnění srdce – patentní ductus arteriosus (PDA). Geneticky podmíněná choroba očí, týkající se jen kolií, se nazývá anomálie očí u kolií (CEA). V případě výskytu CEA dochází k poruše vývoje očních struktur.

Doporučená vyšetření:  DKK, DLK, OCD, PRA, CEA

Seznam chorob:

Poruchy chování

Idiopatická epilepsie

PRA

Osteochondróza

DKK

DLK

Luxace kolenní čéšky

CEA

Hypotyreóza

PDA

Rhodéský ridgeback

Krása a inteligence těchto psů způsobila značný rozmach tohoto plemene, jehož jedinci ale nejsou vždy vhodní do rukou začátečníka. Při nevhodné a nedůsledné výchově se může vyskytnout např. agresivní chování vůči majiteli, ale i mnoho dalších poruch chování. Ridgeback je poměrně zdravé plemeno, kromě několika chorob typických pro velká plemena se u něj může vyskytnout např. degenerativní myelopatie – onemocnění míchy. Dále se u RR setkáváme s tzv. dermoidním sinem, což je tunel mezi páteřním kanálem a kůží. Bohužel často u nich vypukne tzv. trombovaskulární nekrotizace ušních boltců, což je obtěžující onemocnění pravděpodobně autoimunitní povahy, při němž odumírají a krvácejí okraje ušních boltců. Z nádorových onemocnění je možné uvést mastocytom – zhoubný nádor kůže.

Doporučená vyšetření:  DKK, DLK

Seznam chorob:

DLK

DKK

Hypotyreóza

Dermoidní sinus

Degenerativní myelopatie

Trombovaskulární nekrotizace

Torze žaludku

Mastocytom

Zdravé štěně?

Jak vlastně může majitel, pořizující si štěně, mít jistotu zdravého jedince? Stoprocentní jistotu, že jeho pes bude zdravý, nemá nikdy. Některé z chorob lze testovat u rodičů, některé pak během růstu zvířete, některé nelze předpovědět vůbec. Nejdůležitější je nalézt chovatele s dobrou pověstí, který se snaží produkovat co nejzdravější jedince, jak je to v daných podmínkách chovu možné. Chovatel může využít celou řadu genetických a zdravotních testů a ve spolupráci s veterinárním lékařem tak docílit ideální kombinace genetického základu svých chovných jedinců. Nový majitel pak během vývoje a růstu štěněte při znalosti potenciálních zdravotních problémů může celý obraz zdravotního stavu konkrétního jedince, opět ve spolupráci se svým veterinárním lékařem, doplnit.

Diagnostika

Pro veterinárního lékaře je základním kamenem diagnostiky nemocí i prevence obecně důkladné klinické vyšetření. To je prováděno nejlépe pravidelně, preventivně většinou při vakcinaci. Lékař ho provede s ohledem na vyšetřované plemeno a soustředí se na choroby, které se u něj vyskytují s vyšší frekvencí. Také při objevení prvních příznaků je seznam typických nemocí důležitým vodítkem. Klasickým příkladem je nízká srdeční frekvence na první pohled zdravého zvířete, které si lékař všimne při rutinním klinickém vyšetření před vakcinací. Odběr krve pak může potvrdit nízkou hladinu tyroxinu a tedy hypotyreózu. K následným preventivním vyšetřením proto patří zejména krevní testy, které nám pomohou odhalit kromě hypotyreózy samozřejmě i mnoho dalších nemocí.  Dále je to rentgenologické vyšetření kloubů, prováděné nejdříve ve věku 12 měsíců k diagnostice DKK a DLK. V posledních letech máme také k dispozici velké množství genetických vyšetření. Celé spektrum testů, které je možné provést u jednotlivých plemen, lze nalézt na webových stránkách genetických laboratoří.