Vyprávím Julince, mé kočce, o čem bude aktuální příspěvek. Vzhledem k tomu, že již byla k cestování s námi v minulosti přinucena, přesně vím, co si myslí. Kdyby mohla, vytrčí na mě neslušně prostřední drápek. Negativní vztah k cestování má bohužel většina koček. Znám několik světlých výjimek, ale je jich opravdu jako šafránu. Nicméně v životě lidském i kočičím se dějí různé věci a i když s tím nepočítáte, může v budoucnu vzniknout potřeba kočičího miláčka někam přemístit. V takovém případě se Vám následující rady mohou hodit.

Kam pojedeme?

Chystáte-li se s kočkou na chatu nebo pojedete na jiné místo na území naší republiky, můžete tento odstavec přeskočit. Týká se totiž jen cest za hranice. Pro kočku platí tytéž podmínky pro vycestování, jako pro psa. Tedy musí být jednoznačně identifikovatelná, musí mít vystavený cestovní doklad a musí být očkovaná proti vzteklině. O tom, že se od očkování proti vzteklině u koček  upouští, jsem již psala v minulosti. Toto je ovšem jediná výjimka – kočka před cestou do zahraničí očkování proti vzteklině mít musí. Základní podmínkou pro cestu do zahraničí je zvířeti vystavený tzv. Europas a vakcinace proti vzteklině. Europas vydává schválený veterinární lékař, jejich seznam najdete na – https://www.svscr.cz/public/app/subjekty/svl_client.php. Vystavení tohoto dokladu vyžaduje aplikaci mikročipu. Vakcinace proti vzteklině pro účely cestování musí být provedena min. 21 dní před odjezdem. Je třeba na to myslet a nenechávat ji na poslední chvíli. Časová souslednost v tomto případě zahrnuje nejprve aplikaci mikročipu, pak vydání Europasu a nakonec očkování proti vzteklině. Vše může být provedeno v jeden den. Výše popsaný postup je dostačující pro cestu do zemí EU. Do vzdálenějších destinací a některých dalších zemí (například severských států) je ovšem podmínek více. Každá země má právo požadovat před vstupem na své území různá vyšetření a zdravotní procedury. Obvykle čím je vzdálenost od naší země větší, tím je jich více. Doporučuji nespoléhat se na informace získané na zdejších zastupitelských úřadech a vyžádat si je přímo na celních úřadech konkrétní země. Často bývají k dohledání na webových stránkách těchto státních orgánů. Více informací má také naše Státní veterinární správa, jejich údaje lze nalézt na https://www.svscr.cz/cestovani-se-zviraty-v-zajmovem-chovu/.

Volíme dopravní prostředek

Pokud si můžete vybrat, jak se do cíle dopravíte, doporučuji kvůli kočičímu spolucestujícímu zvolit auto. Je to sice časově náročnější, ale budete mít Vaší kočku stále pod dohledem. Případné obtíže během cesty je možné v autě řešit snáze, než v letadle, kde je spousta cizích lidí a málo prostoru. Je-li ovšem letadlo nezbytnou volbou, doporučuji vybrat tu leteckou společnost, jejíž přepravní podmínky Vám dovolí mít kočku na palubě. Hlavní omezení v této oblasti se většinou týká váhy zvířete i s přepravkou. Tyto váhové limity nejsou stejné a tak se vyplatí si přesná čísla zjistit. Příprava na cestu je stejná, jako bude popsána pro cestu autem. V případě delšího letu doporučuji vše probrat s veterinárním lékařem, zejména otázku možného zklidnění kočky před cestou.

Jak kočku zvyknout a připravit na auto?

S přípravami na delší cestu autem u kočky, která nikdy autem nejela, doporučuji začít s velkým předstihem. Ideální postup neexistuje a každá kočka si bude zvykat jinak rychle a s různým výsledkem. Zde je alespoň několik rad, které mohou pomoci. Nejprve ji seznámíme s transportním boxem. Přepravku necháme doma na zemi otevřenou tak, aby si ji kočka mohla nerušeně prohlédnout. Na místo, kde kočka obvykle spí, položíme malou deku nebo pelíšek, který pak před cestou dáme do přepravky. K lepšímu pocitu z prostoru přepravky může kočce pomoci také sprej se syntetickými feromony, který je vyroben přímo pro tyto účely. Vyzkoušejte ho předem nastříkáním v prostoru domácnosti. Naprosté většině koček jeho použití v jejich životním prostoru zlepší náladu, u velmi malého vzorku kočičí populace ale má tento sprej opačný efekt. Navodí jim pocit, že je v místě cizí kočka a zvýší jejich nervozitu a agresivitu. Vyzkoušený sprej tedy nastříkejte asi 20 minut před cestou do přepravky. Zkuste ji tam nalákat, a pokud to nejde, co nejšetrněji ji do boxu umístěte. Nyní začneme kočku zvykat na samotné auto. To provedeme několika asi 30 minutovými projížďkami. Měly by probíhat ve výše popsaným způsobem připravené přepravce, v níž pak kočka bude cestovat i na ostro do vlastní destinace. Zjistíte-li, že kočka v autě během zkušebních cest zvrací, lze ji pak před vlastní cestou po poradě s veterinárním lékařem podat léky. Je možné zkusit nejprve krátkou, několikahodinovou hladovku se zachovaným přístupem k vodě. Doba, po kterou kočka stráví v přepravce bez přístupu k vodě, jídlu a toaletě, by v žádném případě neměla přesáhnout 8 hodin. Také doporučuji kočce na cestu nasadit obojek nebo kšíry, aby bylo možné s ní v autě bezpečně manipulovat zejména v případě, že ji budete z nějakého důvodu potřebovat z přepravky vyndat. Při přenášení kočky je vhodné box překrýt ručníkem, aby ji neděsilo venkovní prostředí, není-li na něj zvyklá. V cíli cesty pak přepravku jen otevřeme a necháme kočku, aby sama vyšla, až uzná za vhodné. Několik dní ji pak nepouštíme ven, aby si na nové prostředí zvykla a neztratila se.