17.12.2018

V posledních měsících se mezi odbornou veřejností a chovateli hodně diskutuje o brachycefalických plemenech psů a zdravotních problémech, které s sebou přináší šlechtění na žádaný exteriér – v tomto případě plochý obličej. Podobný pohled bychom mohli aplikovat i na některá plemena koček – podívejme se například na perskou kočku, exotku nebo kočku himálajskou. Jsou krásné a chovatelsky atraktivní, ale také u nich se setkáváme s příznaky brachycefalického syndromu (BS).

Co ho způsobuje a jaké jsou důsledky?

Brachycefalická plemena koček jsou typická zkrácenými lebečními kostmi, které utvářejí plochý obličej. Toto zvláštní anatomické uspořádání má vliv nejen na unikátní vzhled, ale také ovlivněním dýchacích struktur může negativně působit na samotné dýchání. Hlavní příčinou obtíží postižených koček je zúžení vstupu do dýchacích cest, které způsobuje ztížený průchod vdechovaného a vydechovaného vzduchu. Méně vzduchu do plic přichází také díky prodlouženému měkkému patru, které zužuje vstup do průdušnice. Ta bývá sama nesprávně vyvinutá (hypoplastická) nebo kolabovaná a její průsvit je proto také menší, než by měl být fyziologicky. Všechny tyto faktory jsou příčinou toho, že postižená kočka jen s obtížemi dostane do plic bazální množství vzduchu, které obsahuje kyslík potřebný pro správnou funkci všech orgánů. Nedostatek kyslíku se organismus snaží kompenzovat zvýšeným srdečním výkonem. To představuje pro srdce velkou zátěž a trvá-li tento stav dlouho, může docházet i k postupnému zhoršení srdeční funkce.

Klinické příznaky

Jsou vyjádřeny různým stupněm namáhavého dýchání. Můžeme pozorovat, že kočka často dýchá s otevřenou dutinou ústní, neboť je pro ni mnohem snazší tímto způsobem dostat do plic dostatek vzduchu. Zejména se to projeví při jakékoli fyzické zátěži, třeba hře. Postižený jedinec bývá snadno unavitelný, po námaze leží a dýchá s otevřenou tlamičkou. V klidu můžeme slyšet hvízdání vzduchu v nozdrách, ve spánku pak chrápání. Postupně se může přidávat kašel, příznaky se mohou zhoršovat v horkém počasí. Kromě postižení dýchacího aparátu se u brachycefalické kočky vyskytují i další zdravotní obtíže – problémy se zubním aparátem, namáhavé polykání, záněty kůže v obličejových kožních záhybech, oční choroby nebo vyšší riziko selhání srdce.

Diagnostika

Je založená v první řadě na typických klinických příznacích a plemenné příslušnosti. Důležité je stanovit stupeň postižení. Pokud je nutné vyšetřit struktury hlouběji v dýchacích cestách, bývá třeba kočku uvést do celkové anestezie. Před tím je nezbytné provést odpovídající předoperační vyšetření, zejména vyšetření krve, kde kromě obvyklých faktorů je možné zjistit skutečný stupeň postižení organismu způsobený nízkým množstvím přijatého kyslíku. Kromě vizualizace dýchacích cest se obluzení využije ke zhotovení rentgenologického snímku dýchacích cest a plic. V případě potřeby je pak také možné přistoupit k endoskopickému vyšetření průdušnice a odběru vzorků na kultivaci možných patogenů způsobujících případný zánět.

Jak můžeme BS léčit?

V první řadě je třeba zkontrolovat výživný stav kočky, a pokud je zjištěna nadváha, je nutné zahájit režim snížení tělesné hmotnosti na optimální váhu. Obezita výrazně zhoršuje kvalitu života zvířete s brachycefalickým syndromem. Fyzická aktivita by měla být udržována v rozumné míře. Pro obtížně dýchající kočku nebude optimální například život s rozjíveným a divokým štěnětem. Medikamenty lze kočce zmírnit příznaky a trochu usnadnit život v podobě snazšího dýchání. V zahraničí je proto využívána také domácí kyslíková terapie, u nás zatím v plenkách. Pro jedince s vysokým stupněm postižení je jedinou nadějí na normální život chirurgická korekce v oblasti horních cest dýchacích. Čím dříve je provedena, tím lepší bývá prognóza. V každém případě ale takový zákrok patří do rukou zkušeného specialisty.