11.1.2016

Každý z nás se může někdy ocitnout v situaci, kdy je jeho (nebo i cizí) kočka v ohrožení a je třeba umět rychle zasáhnout a vědět jak. Ne vždy je veterinární asistence včas k dispozici. Následující řádky Vás provedou nejčastějšími situacemi a také naleznete návody, jak se v nich zachovat, aby pravděpodobnost, že vše dopadne dobře, byla co největší.

Pár obecných pravidel

V situaci akutního ohrožení zdraví, zranění, nehody a podobných je nejdůležitější zůstat v klidu. Vím, že se to dobře říká a hůř udělá, ale je to tak. I když stojíte vedle právě zraněného zvířete, zhluboka se několikrát nadechněte a zkuste se uklidnit. Lépe se pak soustředíte na to, co je skutečně třeba udělat. Panika, lomení rukama, pobíhání kolem bude vždy jen na škodu a ničemu nepomůže.

Pokud se pohybujete se svou kočkou někde pravidelně mimo domov (jezdíte třeba na chatu), je vhodné mít uložené telefonní číslo nejbližší veterinární ordinace a pohotovosti v mobilním telefonu. Jednou z akutních situací, která se při venkovních výletech může Vaší kočce stát, je pozření nalezeného předmětu, který může obsahovat neznámý jed. Rychlá identifikace případného jedu, pokud zbytek najdete, může být velmi důležitá. Proto další telefonní číslo, které by mělo být v kontaktech každého majitele, je toxikologické informační středisko (viz kontakty níže).

Je velmi důležité uvědomit si, že i když se jedná o Vaši kočku, která Vás zná, kočka většinou věří – na rozdíl od psa – nejvíce sama sobě a tak pokud se cítí jakkoli ohrožena, neváhá se bránit. Ke zraněné kočce je tedy třeba blížit se s největší obezřetností a mít velmi dobře rozmyšleno, co se chystáme udělat, neboť ke druhému pokusu většinou nedostaneme šanci. Pokud je to kočka, kterou známe, a vypadá klidně, pomalu se přibližujeme a tiše na ni promlouváme. Když stále vypadá poklidně, můžeme ji zkusit pomalu a opatrně zvednout. Ideálně ji jednou rukou vezmeme pod hrudníkem a druhou současně pod zadními nohami. Pak ji opatrně přemístíme do přepravky. I když je stále hodná, NIKDY ji nevezeme na veterinu v náručí. Hluk na ulici, v autě nebo kolemjdoucí pes ji může kdykoli rozčílit a její klid je ve vteřině ten tam. Za prvé může člověka, který ji nese, poranit a za druhé může utéct. Obě situace jsem zažila několikrát. Ostatně jednoho kocourka majitel již nikdy nechytil a občas ho vídám na zahradě u naší ordinace.

Jestliže je kočka rozzuřená a syčí a riziko, že se bude bránit, je evidentní, nikdy se ji nepokoušejte vzít do náručí. Vezmeme tlustý ručník nebo menší deku přiměřené velikosti a pomalu se k ní blížíme. Ve vhodnou chvíli se na ni vrhneme. I když se brání, nesmíte polevit. Jakmile necháte jenom malou skulinku, okamžitě toho využije. Chytit ji znovu je pak mnohem těžší, neboť už ví, co máte v úmyslu. Buďte opatrní, i když se Vám manévr povede, kočka může kousnout i přes ručník.

Pokud se jedná o úplně cizí kočku, která je zraněná a Vy jí chcete poskytnout pomoc, buďte ještě mnohem obezřetnější. Když je to možné, snažte se jí zahnat do menšího prostoru, garáže nebo zahradní budky a tam je také možné zkusit ji rovnou zahnat do přepravky – kočka neznalá účelu tohoto transportního prostředku se tam bude cítit bezpečně.

Kousne-li Vás kočka (nebo škrábne) –  i přes všechnu opatrnost, je zcela nezbytné navštívit lékaře. A to i tehdy, jedná-li se o kočku Vaší. Kočičí zuby, sliny a drápy jsou přímo mikrobiologickou zoologickou zahradou. Infekce zanesená do rány může být bez ošetření příčinou zdravotních komplikací. Nemluvím tady o známém strašákovi vzteklině, ale o mnoha jiných, méně známých patogenech. Proto máte-li po ruce jodovou desinfekci, neprodleně ji použijte.

Shrnu tedy předchozí informace: Při náhlé akutní situaci s poraněnou kočkou  se nejprve pokusíme sami uklidnit, a pak zavoláme na veterinární pracoviště, kde nám poradí, co dělat a případně se připraví na náš příjezd. Pokud nejsme schopni kočku sami odvézt nebo chytit a nacházíme se v oblasti působení zvířecí záchranky, můžeme volat tam. Pak se pokusíme kočku umístit do přepravky a jedeme.

Tyto úvodní úkony by neměly zabrat více než několik minut. Pokud je stav poraněné kočky tak vážný, že i na těchto několika minutách závisí její život, pak ji s největší pravděpodobností nedokáže zachránit ani rychlý transport do ordinace nebo příjezd záchranné služby v běžném dojezdovém čase. Proto doporučuji nevynechávat uvedené kroky a nesnažit se ošetření zvládnout hned bez pomoci a konzultace nebo zajištění vlastní bezpečnosti.

Pokud jste všechno udělali a je na čase odvézt zvíře na veterinární pracoviště, je třeba převoz provést co nejšetrněji, aby nedošlo ke zhoršení jeho stavu. Znovu zdůrazňuji nutnost převozu kočičího pacienta v přepravce nebo kleci, ne na klíně.

I když chcete své kočce ulevit a myslíte si, že Paralen jí stejně jako Vám může pomoci, nedávejte jí ho. Právě paracetamol je pro kočku toxický a jeho podání může způsobit selhání jater. To je jen příklad, takových léků, které obvykle míváme v lékárničce, je více. Nepodávejte své kočce proto ŽÁDNÝ ze svých léků. Také se nesnažte nutit ji jídlo nebo pití, v rámci ošetření na veterinárním pracovišti bude možná nutné ji uvést do celkové anestezie.

Autonehoda

Pokud Vaší kočku srazilo auto, nebo na autonehodu máte podezření, i když jste jí nebyli přímým svědkem, vždy vyhledejte veterinárního lékaře. Kočka může vypadat jen trochu vylekaně, ale jinak v pořádku. Při autonehodách však bohužel velmi často dochází k vnitřnímu krvácení, např. z orgánů v dutině břišní – jater nebo sleziny. Je to život ohrožující stav, který může zvrátit jen včasná chirurgická intervence.

Prevencí je snažit se držet kočku v noci, kdy dochází k většině nehod, doma. Pokud už je ale Vaše kočka nenapravitelný tulák, a kolem Vašeho domu auta jezdí, můžete jí na krk dát svítící obojek –  když se vyskytne na silnici, bude lépe vidět.

Rány a krvácení

Jestliže Vás kočka nechá, otevřenou ránu se snažíme vždy opatrně očistit. Ideální je opláchnout ji čistou vodou. Jako desinfekci následně použijeme cokoli, co nepálí. Nejvhodnější se z mého hlediska jeví jód na organické bázi (Betadine), který ředíme přibližně 1:10. Pokud ji nemáme, můžeme také použít např. 3% peroxid vodíku (rána bude ale díky pěně nepřehledná a může více krvácet) nebo naředěný hypermangan (barví vše do fialova, může pálit) nebo Jodisol či Septonex (pálí). Aby se do rány nedostávaly nečistoty, je vhodné ji obvázat čistým obvazem. V ideálním případě jako první vrstvu položíme přímo na ránu gázu navlhčenou čistou vodou nebo fyziologickým roztokem, aby nedošlo k jejímu přilepení na ránu. Při odstraňování se u přischlého obvazu opět zhorší krvácení.

Pokud rána krvácí, je důležité obvaz přiložit. Doporučuji použít pružné obinadlo, které i když mírně utáhneme, by nemělo díky elasticitě zhoršovat krevní oběh. Pokud ji máme, můžeme optimálně obvaz podložit vatou. Pak je nutné odvézt pacienta k veterinárnímu lékaři. I když máte strach, že rána pod obvazem stále krvácí, neodmotávejte obinadlo ve snaze míru krvácení kontrolovat. Krvácení se tím jen zintenzivní. Jestliže končetina krvácí opravdu hodně a Vy ve snaze ztrátu krve omezit bandáž úplně utáhnete, musíte se co nejdříve dostat k lékaři, aby posléze nedošlo k odumření tkání nohy. Pokud je krvácející rána na trupu nebo hlavě, kde ji nemůžete obvázat, přitiskněte na ni velkou vrstvu třeba čistých kapesníků, nebo složený malý ručník a tlakem se snažte krvácení zmenšit. Je třeba okamžitě vyhledat pomoc. Ovazujete-li nohu, vždy zahrňte pod obvaz i packu. Nedojde tak k jejímu otoku a obvaz nebude po noze klouzat. V poslední době se začíná rozvíjet používání tzv. cobanu v obvazové technice. Majitelé už určitě někdy viděli psa nebo kočku s barevným obvazem někdy s žertovnými motivy. Je to elastický druh obvazu, použitelný opakovaně se samodržící schopností, dává se na přiložený klasický obvaz jako krytí a ochrana.

Kousné rány

Samostatnou kapitolu tvoří rány po pokousání. U koček toulajících se venku jsou opravdu časté, zejména u kocourů. Jsou mnohem záludnější než ostatní. Vznikají vniknutím zubu do podkoží. Zub s sebou vždy přinese dávku bakterií z tlamy útočníka a tak se v ráně začne velmi rychle rozvíjet zánět. Kromě toho se při boji obou zvířat někdy zub v ráně „zachytí“ a při rychlém oddělení soupeřů pak vznikne různě velká kapsa v podkoží. V ní se pak může vytvořit absces, zhorší se výživa kůže, která pak i na velkých plochách odumírá a vznikají obrovská obnažená místa. Jejich hojení může trvat i měsíce a někdy se bez plastiky kůže neobejde. Proto i když vypadá kousná rána malá a neškodná, je bezpodmínečně nutné co nejdříve navštívit lékaře. Ten zkontroluje možnou kapsu a aplikuje antibiotika, případně zavede drén. Doporučuji vždy antibiotika podat i třeba jen v jedné injekci depotní (delší dobu účinné) formy. Majitelé někdy mají pocit, že je to kvůli jedné malé rance zbytečné, ale tak to v tomto případě není.

Zlomeniny

Nikdy se nesnažte zlomeniny ošetřovat nebo rovnat. Bylo by to velice bolestivé, navíc může dojít k další dislokaci úlomků nebo protržení kůže. Kočku co nejšetrněji přemístíme optimálně do větší přepravky a jedeme ihned do ordinace.

Popáleniny

Popálenou část několik minut oplachujte studenou vodou. Bez porady s veterinářem nepotírejte postiženou oblast žádnou mastí. Opět nechte zvíře co nejdříve ošetřit.

Otrava

Snažte se nalézt obal od pozřené chemikálie. Kontaktujte veterinárního lékaře nebo toxikologické informační středisko. Kočky velmi rády okusují pokojové květiny. Máte-li kočku, snažte se už při nákupu rostliny zjistit, zda ji doma můžete mít. Ani ostatní rostliny nezalévejte přes květináč, voda může z kořenů vymýt alkaloidy, které pak zůstávají v misce pod ním. I když se nejedná primárně o jedovatou rostlinu, může po vypití této vody způsobit kočce trávicí obtíže.

Cizí těleso uvízlé v dutině ústní

V kočičí tlamě uvízne nejčastěji kousek kosti, gumička, provázek atd. Nejčastějším příznakem je neustálá snaha packou se zbavit obtěžující věci. Buďte opatrní při pokusu dutinu ústní otevřít a podívat se, a nikdy do ní nesahejte prstem. U naprosto hodné, se vším smířené kočky (velmi vzácný úkaz) se můžete pokusit viditelné cizí těleso odstranit. Při pokusu o vyproštění je možné použít třeba kleštičky nebo pinzetu, prsty jsou kluzké od slin, neobratné a snadno těleso zatlačíte hlouběji, místo abyste ho vyndali ven. V každém případě je v případě neúspěchu důležité okamžitě zajistit odbornou pomoc.

Ostatní důvody k neprodlené návštěvě veterinárního lékaře

Pokud Vaše kočka dýchá namáhavě, navíc s otevřenou dutinou ústní, před převozem na veterinu s ní zacházejte velice opatrně. Každé rozčilení pro ni může znamenat kolaps. Kočku častěji než psa můžete pozorovat, jak se marně snaží vymočit. Je to častější u kocourů a důvodem bývá obstrukce močových cest. Také velmi časté zvracení, zvláště u starších koček, by mělo být co nejdříve řešeno. Průjem není tak urgentní, ale pokud trvá více než dva dny, je třeba lékařského vyšetření také. Pokud se ovšem jedná o vodnatý průjem s krví, jeďte okamžitě. Stejně tak když Vaše kočka nemůže udržet rovnováhu, nemůže vstát nebo hodně naříká. U běžně aktivní kočky, která začne najednou zalézat, pospává, může být příčinou probíhající onemocnění. A nakonec nenechte Vaši kočku hladovět s tím, že ji to určitě brzy přejde a snažte se společně s veterinárním lékařem co nejdříve odhalit příčinu.

Základy resuscitace

Pokud Vaše kočka leží a nedýchá, je třeba zahájit resuscitaci. Položíte ji na pravý bok. Opatrně se přesvědčíte, že nemá žádnou překážku v dutině ústní. Uchopíte jazyk za špičku a zatáhnete ji směrem dopředu. Tímto manévrem lze v některých lehčích případech dýchání reflexně vyvolat. Pokud se nic neděje, zvednete mírně hlavu kočky a při zavřené dutině ústní razantně fouknete vzduch do nosu. Toto opakujte asi 10x za minutu. Jestliže necítíte ve spodní části hrudníku hned za loktem tlukot srdce, zahajte srdeční masáž lehkým stlačováním hrudní stěny. Na každých 15 stlačení hrudníku by měly připadat 2 vdechy. Toto provádějte 3 minuty. Pokud není resuscitace během této doby úspěšná, zotavení je málo pravděpodobné.

Doporučený obsah zvířecí lékárničky

Tyto pomůcky by měly být k dispozici zejména tam, kde je na nejbližší veterinární ošetřovnu nebo do lékárny daleko. Mám na mysli zejména chatu nebo chalupu při letním pobytu. Obsah se může hodit nejen Vaší kočce, ale také Vám. V podstatě se lidská a zvířecí lékárnička příliš neliší, jen desinfekce by měla být vždy nepálivá, obvazy ideálně elastické a polštářková náplast je v případě chlupatého pacienta zcela nepoužitelná.

Elastický obvaz šíře 5 cm 3x

Kotouček náplasti šíře 1 cm

Nůžky s tupými konci optimálně zahnuté

Malá lahvička Betadine

Dva páry jednorázových gumových rukavic

Balení čtverců gázy nebo netkaného textilu 10×10 a 5×5 cm

Pevnější tlakové obinadlo

Balení cobanu šíře 5 cm

Pinzeta a peán

Gumové škrtidlo

Obvazová vata v malém balení

 

Důležité kontakty při otravách

  1. Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Palackého 1/3

612 42 Brno.

Tel: 541 561 111 (spojovatel)

  • Oddělení toxikologie (pracovní dny mezi 7-16 h – tel: 541 562 779, 541 562 788, 541 562 784, 541 562 781, 541 562 780)
  • Klinika chorob psů a koček  tel: 541 562 390, 541 562 375

 

  1. Toxikologické informační středisko

Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK

Na Bojišti 1

Praha 2

Tel: 224 91 92 93 a 224 91 54 02 (nonstop informační služba)

 

Přeji všem čtenářům v roce 2016 hodně zdraví a štěstí, ať se Vám i Vašim zvířecím miláčkům nehody zdaleka vyhýbají a když k nějakému neštěstí přeci jen dojde, ať má šťastný konec.