11.4.2005

Na jaře pořizují rodiče často svým dětem nového domácího miláčka – králíka. Proto bych se v dnešním sloupku ráda věnovala jedné závažné chorobě králíků – pasteureloze.

Pasteureloza je časté infekční, vysoce nakažlivé onemocnění domácích králíků, jehož původcem je bakterie Pasteurella multocida. Tato bakterie se přenáší přímým kontaktem, ale i nepřímo prostřednictvím chovatelských pomůcek.

Prvním klinickým projevem bývá kýchání, sípání a kašel. Postiženým jedincům vytéká z očí a nosu nejprve vodový a po té i hnisavý sekret. Z horních cest dýchacích se infekce může přesunout i na plíce a způsobit pneumonii – zápal plic. Pasteurella nepostihuje pouze dýchací ústrojí, ale může být příčinou zánětu vnitřního a středního ucha, výskytu abscesů kdekoliv na těle, nebo  zánětu pohlavního ústrojí. Při závažnějším postižení organismu může dojít k progresivnímu zhoršení příjmu potravy a hubnutí.

Diagnostika se provádí laboratorně průkazem bakterií v sekretech nemocných králíků.

Léčba není snadná a nemusí vést k odstranění mikroorganismu. Antibiotika mají často pouze dočasný efekt a klinické projevy nemoci se většinou vrací. Z tohoto důvodu se ve velkochovech doporučuje nemocné jedince, nebo jedince z nemoci podezřelé okamžitě vyřadit.

Po prodělané pasteureloze vzniká pouze krátkodobá imunita a jedinci, kteří ji přečkali, mohou být přenašeči. Pokud veterinární lékař po dohodě s majitelem přistoupí k antibiotické terapii, je bezpodmínečně nutné důkladně vydesinfikovat veškeré zařízení chovného prostoru, kde je králík umístěn a též všechny pomůcky, s nimiž přichází do styku. Bohužel ani správně provedená asanace prostředí a léčba nemusí znamenat vítězství nad chorobou.