2.5. 2003

Oko je pro život zvířete spolu s čichem velmi důležitým orgánem, který mu umožňuje orientaci v prostoru. Kapitola chorob oka je velmi rozsáhlá, proto se soustředíme pouze na některé její části.

Jednou z nich jsou poranění očního bulbu. Dochází k nim často při vycházkách v parku nebo v lese, kdy se pes poraní o křoví nebo větvičku. Jsou běžnější u štěňat nebo u psů, kde je v domácnosti také kočka, která může v případě nesvárů seknout drápkem. Může dojít  k poškození víčka nebo oka. Jakékoliv poranění oka vyžaduje návštěvu veterináře, neboť je třeba zkontrolovat hloubku postižení a i v případě malého poranění je lépe podávat několik dní antibiotickou mast nebo kapky jako prevenci vniknutí infekce. Jestliže se bakterie dostanou do hlubších vrstev oka, mohou způsobit rozsáhlý zánět, jehož zvládnutí může trvat několik měsíců a k úplnému vyhojení nemusí dojít.

Je třeba zdůraznit, že by majitel neměl nikdy sám doma aplikovat zvířeti do oka mast nebo kapky, které mu zůstaly po jeho vlastním používání doma. I když se poranění zdá být malé, pokud je perforována rohovka, jsou některé preparáty kontraindikovány a jejich použití způsobí výrazné zhoršení stavu. Pokud jsou víčka a spojivka výrazně oteklé, je možno přikládat studené obklady.

Dalším onemocněním jsou záněty rohovky a spojivky, které mohou souviset s chorobami víček nebo některým celkovým onemocněním a také mohou být způsobeny prvotní bakteriální infekcí. K léčbě je možno použít lokální antibiotické preparáty nebo podávání antibiotik celkově. U koček se mohou vyskytovat infekce závažnějšími na člověka přenosnými bakteriemi, které vyžadují celkovou terapii silnějšími antibiotiky.

Oko je omýváno slzami, které jsou vytvářeny slznými žlázami. Jestliže dojde k ucpání vývodu slzné žlázy, slzy nejsou odváděny do dutiny nosní, ale vytékají volně přes vnitřní koutek. Toto vyžaduje opětovné zprůchodnění slzného kanálku v celkovém obluzení.

Při snížené produkci slz může dojít k vysychání rohovky a jejímu hnisavému zánětu. Tento stav se nazývá suchý zánět rohovky a vyskytuje se častěji např. u dobrmanů. Vyžaduje aplikaci umělých slz a speciální oční masti.

Další choroby vnitřních částí oka jsou předmětem rychle se rozvíjejícího očního veterinárního lékařství a jejich diagnostiku a léčbu je dnes v případě potřeby možno svěřit do rukou specialisty.