8.10.2006

Vysoká koncentrace psů ve městech a zejména městských parcích způsobuje, že se pes dostává každodenně do kontaktu s mnoha cizími lidmi a ostatními psy. Ne všichni psi jsou ale spolu kamarádi a i člověk může být cizím nebo i svým psem v určitých situacích pokousán.

Nebudu se nyní zabývat příčinami takových situací, ale tím, co je povinností majitele psa a co by měl udělat postižený.

Jestliže pes poraní člověka, přes všechnu bolest a šok z té události by měl zraněný člověk vždy učinit všechny kroky k nalezení dotyčného psa a jeho majitele a zapsat si jeho jméno, adresu a telefon. Pokud se mu to nepodaří, může mu lékař, který bude ošetřovat kousnou ránu, nařídit několikadenní pobyt v nemocnici spojený s aplikací imunopreparátů.  Ošetření rány se nesmí podceňovat nejen z důvodu rizika nákazy vzteklinou, ale obecně řečeno kousné rány bývají velmi často infikované. Při zanedbání ze strany pacienta hrozí vznik vleklého zánětu okolních měkkých tkání, který může vyžadovat velmi nepříjemné několikadenní chirurgické ošetřování a podávání vysokých dávek antibiotik.

Povinností majitele psa, která vyplývá ze zákona, je neprodleně předvést zvíře na vyšetření k veterinárnímu lékaři. Naprostá většina majitelů se domnívá, že pokud je jejich pes očkován proti vzteklině, nemusí na žádné další vyšetření chodit. Z důvodu možnosti tzv. prolomení imunity (zvíře onemocní i přes vakcinaci ) je v případě smrtelného onemocnění, jako je vzteklina, klinické vyšetření zvířete nezbytné. Jestliže majitel zvířete bude tuto svou povinnost ignorovat, je na Policii ČR, aby jeho předvedení k veterinárnímu lékaři zajistila. Ze své praxe mám bohužel i špatnou zkušenost s muži zákona, kterým se do předvedení agresivního majitele nechtělo. Pokousaný člověk by se ale měl, vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, týkajícím se jeho možné nucené  hospitalizace, domáhat svých práv vyplývajících za zákona. Přivést psa na vyšetření musí i majitel, pokud ho kousne jeho vlastní pes.

První část tohoto příspěvku byla věnována výčtu povinností majitele psa, který poranil člověka – nutnosti návštěvy veterinárního lékaře. Klinické vyšetření takového zvířete se provádí první a pátý den po pokousání. Majitel musí mít s sebou očkovací průkaz s vyznačenou vakcinací proti vzteklině. Pokud pes není očkovaný, nebo majitel nemá o vakcinaci záznam, je povinností veterinárního lékaře tuto skutečnost zapsat do protokolu o vyšetření. Protokoly z obou vyšetření předává veterinární lékař poraněnému člověku a ten je pak předá svému ošetřujícímu lékaři. V době mezi těmito dvěma návštěvami veterinárního lékaře musí majitel svého psa pečlivě hlídat, aby neutekl. Pokud pes v této době z jakýchkoliv příčin uhyne, nebo byl např. usmrcen při obraně pokousaného člověka, je zcela nezbytné, aby byla provedena pitva z důvodu vyloučení onemocnění vzteklinou. Tu provádí specializované pracoviště Státního veterinárního ústavu – v ČR např. Liberec, Praha nebo Olomouc a je hrazena státem. Jestliže pes nebyl vakcinován, je možno vzteklinu naočkovat až při druhém vyšetření, veterinární lékař nesmí psa naočkovat během 5 dní mezi vyšetřeními ani na žádost majitele.

V souvislosti se vzteklinou ještě často žádaná informace pro majitele, kteří chodí se svým psem na procházky do lesa. Na území ČR je prováděna vakcinace volně žijících lišek proti vzteklině pomocí masových návnad, které obsahují pouzdro s vakcínou. Pokud pes tuto návnadu pozře, nepředstavuje to pro něj žádné nebezpečí a účinná látka z liščí vakcíny nijak negativně neovlivňuje běžnou vakcinaci proti vzteklině. Ten, kdo tyto vakcíny v lese rozmisťuje, by měl na tuto skutečnost upozornit návštěvníky lesa cedulemi na okraji ošetřené zóny. Posledním tématem dnešního sloupku budou tzv. lyssetky. To jsou známky, které může dostat majitel spolu s vakcinací psa proti vzteklině. Na lyssetce je uvedena adresa a telefon ordinace, která psa naočkovala a číslo, pod nímž je v ordinaci uveden kontakt na majitele a údaje o psu. Tato hliníková známka ale nenahrazuje očkovací průkaz a v případě nutnosti prokázání vakcinace psa proti vzteklině musí majitel toto prokázat zápisem v očkovacím průkaze.