14.3.2003

Cushingův syndrom – hyperadrenokorticismus – je nejčastější hormonální onemocnění starších psů především malých plemen. Jeho příčinou je zvýšené vylučování hormonů – tzv. glukokortikoidů, nebo jejich dlouhodobé podávání při léčbě jiných onemocnění, např. alergií. Glukokortikoidy jsou produkovány malou párovou žlázou s vnitřní sekrecí – nadledvinkou. Tyto hormony jsou velmi důležité při zpracování tělních cukrů, tuků a bílkovin, mají vliv na imunitní reakce organismu a na mnoho dalších složitých tělních pochodů. Jejich nadbytek způsobuje výrazné poškození všech těchto funkcí, což vede k postupnému zhoršování celkového zdravotního stavu zvířete až k možnému exitu.

Důvodem zvýšené produkce hormonů je narušená funkce části centrální nervové soustavy – hypofýzy, která řídí činnost nadledvinek nebo jejich nádorové bujení.

Onemocnění má mnoho klinických příznaků, z nichž nejdůležitější jsou zvýšené pití a vylučování moči, zvětšování břicha, dále velmi typické kožní změny, při nichž dochází ke ztrátě srsti na většině tělního povrchu kromě hlavy, končetin a ocasu. Pes je letargický, neochotný chodit ven a snižuje se jeho zájem o okolí.

Při diagnostice se nejdříve provádí kompletní vyšetření krve, v němž se projeví typické odchylky. Dále je nutné provést podrobnější krevní testy, které tuto chorobu potvrdí.

Při terapii máme několik možností, ale pro jejich složitost se zmíním jen o těch nejdůležitějších. Chirurgické odstranění změněných nadledvinek se v ČR neprovádí. Používáme tzv. konzervativní terapii, při níž jsou pacientovi podávány léky s tzv. cytostatickým účinkem, které ničí zbytnělou tkáň nadledvinek a tím pomáhají snižovat hladinu jimi produkovaných hormonů. Tyto léky mají bohužel nežádoucí vedlejší příznaky – zvracení, nechutenství, slabost. Pokud je majitel na tyto projevy několikatýdenní léčby připraven a rozhodne se je akceptovat, dochází k zlepšení stavu u vysokého počtu pacientů.

Po skončení léčby je třeba pacienta bedlivě sledovat a při návratu klinických příznaků, který je bohužel obvyklý, okamžitě znovu léčbu zahájit. U některých pacientů je třeba nízké dávky léků podávat doživotně.