3.12.2004

Jedna z velmi častých otázek majitelů zvířat se týká věku, jakého se může jejich miláček dožít. Přichází většinou tehdy, když se u jejich zvířete objevují první příznaky stárnutí – např. šedivění a řídnutí srsti, zhoršená pohyblivost, dýchavičnost, zhoršení zraku a sluchu, růst bradavic apod. Odpověď není vždy jednoduchá a každého jedince je třeba posoudit individuálně podle jeho kondice a zdravotního stavu. Přesto ale uvedu pro zajímavost několik čísel.

Pokud srovnáváme věk člověka s věkem zvířete, většinou používáme přepočítávací koeficient, podle něhož 1 rok života psa (kočky) odpovídá asi 7 rokům života člověka. Příznaky stárnutí pozorujeme u  psa mezi 6. – 10. rokem života, u kočky obvykle mezi 8. – 12. rokem. Délka života psa se podle celosvětových údajů pohybuje od 8 do 15 let s průměrem kolem 12 let. U nás nemáme přesné údaje k dispozici, ale zcela jistě se spolu se zlepšením veterinární péče za posledních 10 let průměrný věk psů výrazně zvýšil.

U koček je situace jiná – evropské krátkosrsté kočky (což je v ČR nejvíce se vyskytující plemeno) žijící převážně venkovním způsobem života se dožívají v průměru 4 let. I když se u nás v posledních letech snížil počet zcela volně žijících koček a kastrace se stala běžnou záležitostí, stále hodně zvířat hyne na silnicích nebo je zastřeleno myslivci. Celosvětový průměr 14 let se u nás dožívají pouze kočky chované výhradně doma.

Statisticky je doloženo, že délka života zvířete souvisí s jeho tělesnou hmotností. V průměru nejdéle žijí psi s hmotností od 8 do 22 kg a kočky od 2,8 do 4,8 kg. Hmotnost je důležitějším hlediskem než plemenná příslušnost, neboť obézní jedinec malého plemene se s ohledem na zdravotní rizika obezity dožije pravděpodobně také nižšího věku. Přesto ale lze říci, že mezi plemena s nejkratší průměrnou délkou života patří např. německé dogy (7 – 8 let) a boxeři (8 -9 let), naopak k dlouhověkým patří např. střední špic, jezevčík nebo malý knírač (15 – 17 let).

U koček záleží spíše na individuální péči, ale mezi dlouhověké patří zcela jistě siamská kočka (kolem 20 let).

Nejvyšší spolehlivě doložený věk ze světových údajů: pes 29 let, kočka 34 let, kůň 62 let a kráva 74 let.